سازمان ملل سیاست شلاق طالبان را ظالمانه می‌خواند. گفته‌های فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل