پخش‌کننده‌ها

فرکانس‌های ماهواره‌ای

شنوندگان می‌توانند برنامه‌های «ایران‌ اینترنشنال» را از ماهواره‌های زیر گوش کنند. مشخصات فرکانس این ماهواره‌ها به شرح ذیل است

ترکمنعالم

افغانستان، ایران و اروپا
11221Frequency
عمودیPolarity
۲۷۵۰۰Rate
A1Transponder
2/3FEC
۵۲ درجه شرقیRegion

اپلیکیشن +I

سرویس‌های آرشیوی