مدیر سرویس اطلاعات خارجی روسیه خبر داده که سرویس‌های اطلاعاتی کل منطقه با آن‌ها درباره افغانستان همکاری می‌کنند. به گزارش آر.تی، سرگی ناریشکین گفته است که تعامل استخباراتی درباره افغانستان با کشورهای آسیای میانه، سرویس‌های اطلاعاتی چین، هند، پاکستان و ایران در حال انجام است.

۱۴۰۰/۷/۴

رادیو

Your browser doesn’t support HTML5 audio

داستان خود را به اشتراک بگذارید

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید