گروهی از دختران افغان که در صنف‌های پنهانی درس می‌خوانند از جامعه جهانی خواسته‌اند که آموزش آن‌ها را فراموش نکند. این دختران در نامه‌ای که به ساندی تایمز ارسال شده، نوشتند: ما تنها کشوری در روی زمین هستیم که دختران دوره ثانویی نمی‌توانند به مکتب بروند، دنیا فقط به این فکر کند.

۱۴۰۱/۵/۱۶

خبرها
خبرها
گفت‌وگوی ویژه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید