سفیر ایران در افغانستان معتقد است که گروه طالبان برای افغانستان،‌ منطقه و جهان یک فاجعه و مصیبت است، اما ایران چاره‌ای جز استفاده از این فرصت ندارد و می‌تواند مانند لشکر مغول، طالبان را متمدن کند.

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

تصمیم‌های بزرگ ۲۰۲۰
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید