ادعای خبرگزاری تحت کنترل طالبان: "امارت اسلامی" ۴۰ هزار شغل ایجاد کرده است

۱۴۰۰/۸/۱۰

خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است ادعا می‌کند که این گروه از زمان رسیدن به قدرت برای ۴۰ هزار نفر اشتغال‌زایی کرده است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که از زمان آمدن طالبان بسیاری از جمله زنان کار خود را از دست داده‌اند و طالبان از پس پرداخت معاش‌ کارمندان دولت برنیامده است.

اخیراً شورای وزیران این گروه طرح کار در برابر گندم را تصویب کرده است تا به جای معاش، به کارگران در ازای کارشان گندم داده شود.

خبرگزاری باختر همچنین در وصف آنچه "فعالیت‌های امیدبخش امارت اسلامی" خوانده، به صادرات ۴۵ تن جلغوزه به چین اشاره کرده و ادعا کرده است که جرایم جنایی در شهرها "کاهش چشمگیر" داشته و صلح و آرامی آمده است.

پربیننده‌ترین‌ها