نماینده ایران در سازمان جهانی صحت: مهاجران در ایران واکسین کرونا دریافت کرده‌اند

۱۴۰۰/۹/۷

جعفر حسین مدعی است، حکومت این کشور واکسین کرونا را در اختیار «مهاجران ساکن ایران قرار داده است» و آن را یک «دستاورد بزرگ» توصیف کرده است.
به نقل از خبرگزاری ایرنا، حکومت ایران بر اساس یک تفاهمنامه با کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل، برای ۱۲۰ هزار پناهنده بیمه درمانی فراهم کرد

این کمیساری قصد دارد ۱۶ میلیون دالر را برای برنامه عاجل کووید۱۹ حکومت ایران برای مهاجران در این کشور فراهم سازد.

نماینده ایران می‌گوید: «مهاجران فاقد اسناد اقامت هم به تست و خدمات درمانی مربوط به کووید۱۹ دسترسی داشته‌اند.»

او مشخص نکرده است چه تعداد از پناهندگان واکسین کرونا دریافت کرده‌اند. حکومت ایران می‌گوید که تنها بیش از ۳ میلیون مهاجر افغان در این کشور زندگی می‌کند.