دهلی گزینه‌های بازگشت به کابل را بررسی می‌کند

۱۴۰۰/۹/۹

مقامات هندی به روزنامه هندو، چاپ هندوستان، گفته‌اند که حکومت مودی مایل است فعالیت های خود در افغانستان را از سر گیرد و گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کند. به گفته آنها، هندوستان فعلا قصدی برای به رسمیت شناختن طالبان ندارد، اما «حضور حداقلی» در افغانستان را ضرور می‌داند.

یک مقام ارشد هندی که هویت او را این روزنامه فاش نکرده است، می گوید: «حضور در افغانستان ارتباطی با به رسمیت شناختن ندارد. ما می‌خواهیم که افراد ما در آنجا با مردم تعامل داشته و با رژیم جدید در ارتباط باشند.»
به نقل از این مقامات، حکومت هند چندین گزینه را برای حضور خود در افغانستان تحت بررسی دارد که یکی از آن، حضور یک گروه کوچک دیپلمات ها و پرسونل امنیتی در سفارت یا فعالیت‌شان در چارچوب یکی از دفاتر سازمان ملل است.
مقامات هندی می‌گویند که هندوستان برای «پشتیبانی از مردم افغانستان» نمی تواند کمک های خود را از طریق پاکستان به افغانستان انتقال دهد.