نماینده پوتین: غرب مقصر بحران بشری فعلی در افغانستان است

۱۴۰۰/۹/۱۰

ضمیر کابلوف در مصاحبه با یک تلویزیون روسی می‌گوید که وضعیت افغانستان به سوی «یک فاجعه بشری» در حرکت است. او کشورهای غربی را به علت مسدود کردن پول‌های افغانستان در امریکا، مقصر این وضعیت می داند.

به نقل از خبرگزاری تاس، نماینده روسیه اختصاص دادن بخشی از این پول‌ها برای ارائه «کمک های بشری عاجل» از طریق سازمان‌های بین المللی در افغانستان را «رویکردی اشتباه» خواند.
اشاره کابلوف به طرح بانک جهانی و ایالات متحده است که بر اساس آن، ۵۰۰ میلیون دالر از دارایی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا در اختیار سازمان‌های امداد رسان ملل متحد در افغانستان قرار می‌گیرد.

جزییات این طرح که رویترز به نقل از منابع آگاه در بانک جهانی از آن خبر داده، نهایی نشده و رسما از سوی این سازمان اعلام نگردیده است.
به نظر می آید که کابلوف طرفدار دسترسی بی قید و شرط طالبان به پول های مسدود شده است.