عضو ارشد طالبان پاکستان از یک حمله هواپیمای بی سرنشین جان به در برد

۱۴۰۰/۹/۲۵

یک عضو ارشد تحریک طالبان پاکستان روز سه شنبه در خانه‌اش در پاکستان مورد حمله یک هواپیمای بدون سرنشین قرار گرفت، اما آسیبی به او نرسید. یک منبع این گروه به رویترز گفت که راکت در ۳ متری فقییر محمد اصابت کرد ولی منفجر نشد.

فقییر محمد معاون پیشین تحریک طالبان پاکستان، در ۸ سال گذشته در بگرام در افغانستان زندانی بود که پس از سقوط کابل توسط طالبان افغان از این زندان رها شد.

اقدام برای کشتن یک عضو ارشد این گروه پس از آن انجام می‌گیرد که طالبان پاکستانی از تمدید آتش بس با حکومت این کشور خودداری ورزید.