شورای امنیت قطعنامه‌ای را برای تسهیل کمک‌ها به افغانستان تصویب کرد

۱۴۰۰/۱۰/۱

شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه، اول جدی، قطعنامه‌ پیشنهادی ایالات متحده را تصویب کرد. این قطعنامه کمکهای بشردوستانه به افغانستان را تسهیل می‌کند.

مفاد این قطعنامه در راستای «نیازهای اولیه بشری در افغانستان» است و تحریمات وضع شده بر نهادهای مرتبط با طالبان را «نقض نمی‌کند».