ولیعهد بریتانیا از کارزار جمع‌آوری کمک برای افغانستان حمایت کرد

۱۴۰۰/۱۰/۱

شاهزاده چارلز، ولیعهد بریتانیا با ابراز نگرانی از گرسنگی و قحطی در افغانستان از فراخوان "کمیته اضطراری آفات طبیعی" بریتانیا برای کمک به مردم افغانستان حمایت کرد. این کمیته با حمایت شاهزاده چارلز در یک هفته گذشته حدود ۲۳ میلیون دالر برای کمک به مردم افغانستان جمع آوری کرده است.

ولیعهد بریتانیا گفته است:‌ «وضعیت در افغانستان واقعا فاجعه‌بار است. بیش از نیمی از نفوس این کشور با گرسنگی مفرط و سرمای شدید مواجهند و یک میلیون کودک زیر پنج سال، با خطر مرگ روبرو هستند».

طبق تجزیه و تحلیل سازمان‌های بین‌المللی میلیون‌ها افغان در فصل زمستان با گرسنگی مواجه خواهند بود و ممکن است کودکان بی‌شماری جان خود را از دست بدهند. گفته شده حداقل ۱۴ میلیون کودک از گرسنگی رنج می‌کشند.

دیوید بیسلی، مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا گفته است وضعیت فعلی افغانستان مانند جهنم است.