توصیه‌نامه طالبان به رانندگان: موسیقی نشنوید و «زنان بی‌حجاب» را به موترهای‌تان راه ندهید

۱۴۰۰/۱۰/۴

شهروند کابل می‌گویند توصیه‌نامه‌ای از آدرس وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در میان رانندگان موترهای مسافربری کابل پخش شده است که در آن با لحن آمرانه تذکر داده شده که در موترهای‌شان موسیقی پخش نکنند و «زنان بی‌حجاب» را سوار موتر نسازید.

در این برگه همچنین گفته شده که رانندگان، «زنان بی‌محرمی» را به موتر راه ندهند که می‌خواهند به فاصله‌ای طولانی‌تر از ۷۲ کیلومتر سفر کنند.

شهروندان کابل می‌گوید ایست‌های بازرسی و مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روزانه موترهای شهری را بررسی می‌کنند تا این توصیه‌ها رعایت شود.

اعضای این گروه در مواردی موترهای شهری را توقف داده و گوشی‌های همراه مسافران آنرا بررسی کرده‌اند.

این گروه استعمال دخانیات در داخل خودروها را نیز ممنوع ساخته و گفته رانندگان در هنگام ادای نماز باید موترهای‌شان را در مکان مناسب توقف دهند و نماز را ادا کنند.

در چهار ماه گذشته سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان، محدودیت‌های فراوانی در برابر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان افغانستان وضع کرده است.

این توصیه‌نامه در حالی در کابل پخش شده است که جامعه جهانی می‌گوید طالبان تعهداتش را در مورد حقوق زنان و حقوق بشر رعایت نکرده است. احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن دولت طالبان اعلام شده است.