طالبان شماری از منسوبان وزارت دفاع را برکنار کرد

۱۴۰۰/۱۰/۴

شماری از منسوبان نظامی حکومت پیشین در وزارت دفاع ملی می‌گویند که حکومت سرپرست طالبان ۲۱ تن از آنان را بدون پرداخت معاش از وظایف‌شان برکنار کرده‌ است.

این افراد در پی فراخوان طالبان، به وظایف خود برگشته بودند و طالبان را در پیشبرد امور کمک می‌کردند. آنها معاشی دریافت نکردند.

شماری از آنان در یادداشتی به روزنامه ۸صبح گفته‌اند که آنان پس از سقوط نظام از سوی طالبان فراخوانده شده و به وظایف‌شان برگشته بودند، اما اخیراً از سوی این وزارت منفک شده‌اند.