مجلس سنای قزاقستان لایحه لغو مجازات اعدام را تصویب کرد

۱۴۰۰/۱۰/۵

سنای قزاقستان با تصویب لایحه‌ مجلس نمایندگان، به لغو مجازات اعدام در این کشور رای داد که در صورت امضای رئیس‌جمهور، تغییر مهم حقوقی را برای بزرگترین کشور آسیای میانه رقم می‌زند. با این لایحه مجازات اعدام به طور کامل از نظام جزایی قزاقستان حذف می‌شود.

مجلس سنای این کشور می‌گوید که لغو کامل مجازات اعدام در جمهوری قزاقستان به هماهنگی قوانین ملی با تعهدات بین‌المللی و حقوق بشر کمک کرده و حق زندگی را تضمین می‌کند.

تصویب این لایحه توسط سنا تقریبا یک سال پس از آن صورت گرفت که قزاقستان به پروتکل اختیاری سازمان ملل متحد به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوست. این سند امضاکنندگان را متعهد به لغو مجازات اعدام می‌کند.

در کنار قزاقستان، ۸۸ کشور دیگر عضو این میثاق هستند.

پس از توقف اجرای مجازات اعدام از سال ۲۰۰۳ در قزاقستان، حبس ابد در سال ۲۰۰۴ به عنوان مجازات جایگزین معرفی شد. با این حال، دادگاه‌ها همچنان مجرمان جرایم مرتبط با تروریزم، از جمله برنامه‌ریزی برای ترور نورسلطان نظربایف، رئیس جمهور سابق قزاقستان، را به اعدام محکوم کرده‌اند.

مولین هاشم‌بایوف، رییس مجلس سنا گفت: «قزاقستان با تصویب این قانون به گروه کشورهایی می‌پیوندد است که مجازات را لغو نکرده اند.سازمعانعفو بینالملل ا دام در آنجا ممنوع است. علاوه بر این، کشور ما ثابت می‌کند که از جنبش بین‌المللی لغو کامل مجازات اعدام حمایت می‌کند.»

روسیه، بلاروس و تاجیکستان اکنون تنها سه کشور در اروپا و آسیای مرکزی اند که هنوز این مجازات

در همین حال، اعدام‌ در سراسر جهان در سال ۲۰۲۰، ۲۶درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده «کمترین تعداد اعدام‌هایی است که عفو بین‌الملل در دهه گذشته ثبت کرده است.»