وزیر تجارت طالبان: صادرات افغانستان از مرز یک میلیارد دالر عبور کرد

۱۴۰۰/۱۰/۷

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان صادرات افغانستان از مرز یک ‌میلیارد دالر عبور کرده است.

این درحالیست که وزارت تجارت حکومت پیشین ارزش مجموعی صادرات افغانستان را در سال ۱۳۹۹، بیش از ۷۰۰ میلیون دالر اعلام کرد.

سرپرست وزارت تجارت طالبان تأکید کرده است که میزان صادرات افغانستان تنها در روزهای تحول و تغییر دولت کاهش یافته بود و اکنون روند صادرات به گونه عادی جریان دارد.