رویترز: ازبیکستان و تاجیکستان می‌خواهند تعدادی از طیاره‌های افغانستان را نگهدارند

۱۴۰۰/۱۰/۸

ازبیکستان و تاجیکستان قصد دارند برخی از هواپیماها و هلیکوپترهای نظامی را که در جریان سقوط کابل به این کشورها آورده شده اند، به افغانستان پس ندهند.

به نقل از رویترز، این دو کشور از امریکا تقاضا کرده اند تا تعدادی از این هواگرد‌ها را در نزد خود حفظ کنند.

منابع امریکایی می‌گویند که حکومت امریکا درخواست این کشورها را تحت بررسی دارد.

در جریان سقوط کابل، تعدادی از پیلوت‌ها و پرسونل قوای هوایی افغانستان، با ۶۳ فروند هواپیما و چرخبال نظامی به ازبیکستان و تاجیکستان فرار کردند.

این هواگردها از سوی ایالات متحده در اختیار قوای هوایی افغانستان قرار گرفته بود.