وضع محدودیت‌ بر زنان؛ زنی در کابل با لباس مردانه از خانه بیرون شد

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

در پی اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان بر زنان، زنی در کابل در اعتراض به سیاست‌های این گروه، لباس مردانه پوشید و برای خریداری به بازار رفت.

طالبان اخیراً اعلام کرد که زنان اجازه ندارند بدون محرم شرعی سفر کنند.

نجیبه (مستعار) به افغانستان اینترنشنال گفت، او مادر یک کودک است و بدون محرم در کابل زندگی می‌کند اما طالبان اجازه نمی‌دهد زنانی مانند او، بدون محرم شرعی از خانه بیرون شوند. او تأکید کرد که با پوشیدن لباس مردانه در برابر سیاست‌های طالبان اعتراض کرده و خواسته است با این اقدام صدای زنانی باشد که تنها و بدون محرم شرعی زندگی می‌کنند.

نجیبه می‌پرسد چرا مردان می‌توانند بدون محرم از خانه بیرون بروند اما زنان نتوانند؟ او این سیاست طالبان را تبعیض‌آمیز، بدوی و ناقض حقوق انسانی زنان می‌خواند.

اخیراً، وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد که زنان بدون محرم شرعی اجازه سفر ندارند.

نجیبه می‌گوید: «هر چند پوشیدن لباس مردانه خطر بزرگی بود و اگر در یکی از ایست‌های بازرسی طالبان کسی متوجه می‌شد که من دختر هستم شاید اتفاق خیلی بدی برایم می‌افتاد، اما من این خطر را به جان خریدم و خواستم اعتراض کنم».

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنین به رانندگان موترهای مسافربری دستور داده که از سوار کردن زنان بدون محرم شرعی و حجاب اسلامی، خودداری کنند.