پاپ در مراسم سال نو میلادی: خشونت علیه زنان توهین به خداست

۱۴۰۰/۱۰/۱۱

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان در سخنرانی روز نخست سال جدید میلادی گفت زنان حافظان صلح هستند. او بار دیگر خواستار پایان دادن به خشونت علیه زنان و حفاظت بهتر از آنان شد. پاپ گفت: «آسیب زدن به زنان توهینی به خداوند است چرا که او شمایل بشر را از زن گرفت».

سخنرانی و موعظه سال نو پاپ بیشتر بر موضوع مادرانگی و زن متمرکز بود. او زنان را حافظان صلح خواند و گفت‌: «به جهان نگاه کنید اما نه با نگاه بهره‌کشی، بلکه با نگاهی که سرشار از زندگی‌ است. زنان که همه چیز را با قلب‌شان می‌بینند، می‌توانند رویاها و آرزوها را با واقعیت‌ ملموس تلفیق کنند بدون آن که صرفا به انتزاع یا عملگرایی بلغزند».

از زمان آغاز پاندمی کووید۱۹، پاپ بارها علیه خشونت خانگی سخن گفته است. آمارها نشان می‌دهند که در دوره پاندمی، خشونت خانگی علیه زنان به شدت افزایش یافته است. پاپ در مراسم روز شنبه بار دیگر خواهان پایان دادن به خشونت علیه زنان شد.