مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل سفر می‌کند

۱۴۰۰/۱۰/۱۷

مجلس ملی پاکستان اعلام کرد قرار است به زودی موید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان در راس یک هیئت بلندپایه به کابل سفر کند. مقام‌های پاکستانی گفته‌اند به دنبال تعامل بیشتر با طالبان هستند.

اخیرا، تنش‌های مرزی بین پاکستان و طالبان افزایش یافته است.