دیده‌بان حقوق بشر: طالبان حقوق زنان را یکی پس از دیگری می‌گیرد

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

سازمان بین المللی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید که بریدن سر مانکن‌های لباس فروشی‌ها در هرات، ماهیت برخورد طالبان با زنان را در افغانستان به نمایش می‌گذارد. به گفته این سازمان، طالبان حقوق این زنان را «در حال پس گرفتن» است.

پیش از این، ریاست امر به معروف گروه طالبان در ولایت هرات به لباس فروشی‌ها دستور داده بود که مانکن‌ها سر نداشته باشند، چون خلاف شریعت است.

این سازمان بین المللی می‌گوید، «طالبان روز تا روز نشان می‌دهد که حقوق زنان افغان را یکی پی‌دیگر از آنان می‌گیرد.»

این سازمان در سایت خود فهرست سیاست‌های حکومت طالبان را نشر کرده است که حقوق زنان افغان را نقض و محدود می‌کند.