طالبان در ننگرهار: پنج نفر در اثر لغزش کوه در شاهراه کابل – جلال‌آباد جان باخته‌اند

۱۴۰۰/۱۰/۲۰

قاری حنظله ملنگ، رئیس حمل و نقل طالبان در ننگرهار می‌گوید در اثر لغزش کوه در شاهراه کابل – جلال‌آباد، پنج نفر جان باخته‌اند و این بزرگراه دیشب به روی عبور و مرور باز شده است.

شاهراه کابل – جلال‌آباد به دلیل لغزش کوده در بیست و چهار ساعت گذشته مسدود بود.