جبهه مقاومت: احمد مسعود پس از پایان سفرهایش به افغانستان بر می‌گردد

۱۴۰۰/۱۰/۲۳

مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت به شبکه ایندیا تودی گفت که احمد مسعود پس از ختم سفر هایش به افغانستان بر می‌گردد. او مدعی شد که بخش‌ زیادی از نواحی کوهستانی هندوکش در اختیار نیروهای این جبهه قرار دارد. او توضیح نداد که بازگشت مسعود به معنای دور جدید مبارزات مسلحانه او است یا خیر.

به نقل از شبکه خبری ایندیا تودی، متقی در ایران به احمد مسعود گفته است که او و طرفدارانش می‌توانند به افغانستان برگردند و طالبان به آنان آسیبی نمی‌رساند.

علی میثم نظری، مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت به این شبکه گفت: «ما این پیشنهاد او را رد کردیم. آنها صاحب این کشور نیستند که به ما اجازه آمدن و نیامدن به افغانستان را بدهند.»

او افزود: «بسیاری از بخش‌های هندوکش در اختیار ماست و فرمانده مسعود هر زمانی بخواهد به کشور بر می‌گردد. او پس از پایان سفرهایش به افغانستان باز خواهد گشت.»

این هفته، احمد مسعود و اسماعیل خان با پادرمیانی حکومت ایران با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان برای گفتگو برسر تشکیل حکومت فراگیر در ایران دیدار کردند.

واکنش های بعدی متقی و جبهه مقاومت نشان می‌داد که دو طرف نتیجه ملموس سیاسی از نشست‌های خود به دست نیاورده اند.