بازرگانان هرات از حکومت طالبان خواستند توضیح دهد که مالیات را چگونه مصرف می‌کند

۱۴۰۰/۱۰/۲۷

شماری از بازرگانان هرات در یک گردهمایی از حکومت طالبان خواستند توضیح دهد که مالیات جمع‌آوری شده چگونه مصرف می‌شود.

شرکت کنندگان این نشست همچنین از طالبان خواستند در برابر جمع‌آوری مالیات، ارایه خدمات به مردم را بیشتر کند. طالبان هفته جاری را هفته جمع‌آوری مالیات نامیده است.

عبدالله دشتی، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات در این گردهمایی گفت که آن‌ها طبق قانون مالیات‌شان را می‌پردازند اما افزود که مالیات زیاد و نبود امکانات کافی در گمرک‌ها سبب می‌شود تاجران تمایلی به پرداخت مالیات نشان ندهند.

حمیدالله خادم، رییس اتاق صنایع و معادن هرات و از شرکت کنندگان این گردهمایی گفت که طالبان با داشتن برنامه مشخص برای مصارف مالیات، می‌توانند با جمع‌آوری آن دسترخوان مردم را پررنگ‌تر کند.

طالبان هفته جاری را "هفته جمع‌آوری مالیات برای ترویج فرهنگ مالیات‌دهی" نام‌گذاری کرده است.

عبدالسلام حنفی، معاون رییس‌الوزرای طالبان گفته بود پولی که مردم به عنوان مالیات می‌پردازند "ضایع نمی‌شود".

خبرها
خبر ورزشی
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید