بانک مرکزی افغانستان: ۳۲ میلیون دالر پول نقد به کابل رسید

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه امروز ۳۲ میلیون دالر پول نقد به کابل رسید. به گفته بانک مرکزی، این پول به بانک بین‌المللی افغانستان (AIB) سپرده شده است. بانک مرکزی نگفته که این پول از سوی چه کشور یا سازمانی به دولت طالبان سپرده شده است.

این چندمین کمک‌ نقدی است که به دولت طالبان داده شده است. در اعلامیه بانک مرکزی آمده است که این پول برای جلوگیری از فقر و تنگدستی مردم افغانستان استفاده خواهد شد.