طرح پیشنهادی شرکت‌‌کنندگان نشست اسلو به طالبان چه بود؟

۱۴۰۰/۱۱/۶

سند محرمانه‌ای که از نشست اسلو به افغانستان اینترنشنال رسیده، نشان می‌دهد که اشتراک کنندگان این نشست نقشه راه مشخصی را به طالبان پیشکش کرده‌اند که شامل ایجاد حکومت فراگیر، حفظ حقوق و تامین امنیت زنان و بازگشایی مکاتب بوده است.

در این سند گفته شده که تحولات سیاسی اخیر افغانستان همزمان فرصت و چالش بی‌سابقه‌ای را برای این کشور ایجاد کرده است.

در این نقشه راه، نبود حکومت همه‌شمول یک مسئله کلیدی قلمداد شده که افغانستان را به سوی انزوا سوق داده است. نکته اساسی دیگر، نقض شدید حقوق بنیادین بشر به ویژه حقوق زنان، گفته شده است.

نویسندگان این نقشه راه گفته‌اند که باید طی دو ماه قانون اساسی موقت ایجاد شود تا مبنای قانونی برای انتقال سیاسی در کشور به وجود بیاید. همزمان، طالبان باید اطمینان بدهد که همه اقشار جامعه به ویژه زنان می‌توانند به طول مسالمت‌آمیز تظاهرات کنند و بدون ترس نظرات خود را بیان کنند. احزاب سیاسی نیز باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند. علاوه بر این، حریم خصوصی مردم افغانستان به شمول زنان نباید اشغال گردد.

در ادامه متن گفته شده که فعالان و کنشگرانی که دستگیر یا ناپدید شده‌اند باید پیدا و فورا آزاد شوند.

در این نقشه راه پیشنهاد شده تا کمیته‌ای پیشنویس قانون اساسی را تهیه کند و لویه‌ جرگه اضطراری برای ایجاد دولت انتقالی، پیش از ماه آگوست ۲۰۲۲ بر پا شود. وظیفه دولت انتقالی برگزاری انتخابات در اسرع وقت خواهد بود.

در این نقشه راه گفته شده که قانون اساسی بازنگری شده، باید حقوق همه شهروندان افغانستان را بدون هیچگونه تبعیضی تضمین کند. این قانون اساسی باید یک نظام سیاسی را پیشکش کند که بتواند حسابرسی در سطح محلی را افزایش دهد.

به نظر می‌رسد این بخش از نقشه راه پیشنهادی در نشست اسلو، به تمرکززدایی در قدرت سیاسی اشاره دارد. در نظام ریاستی ۲۰ سال گذشته، قدرت در همه سطوح به شدت در دست رئیس جمهور متمرکز بود.

بازگشایی نهادهای تحصیلی و مکاتب نیز یک نیاز فوری در این متن قلمداد شده است.

خبر ورزشی
بحث روز
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید