نماینده سازمان ملل در افغانستان: طالبان به تعهدات خود عمل کند

۱۴۰۰/۱۱/۶

دبرا لاینز، نماینده سازمان ملل در افغانستان در نشست ویژه شورای امنیت در مورد افغانستان تاکید کرد که طالبان باید به تعهدات خود منجمله برای تشکیل حکومت فراگیر و احترام به حقوق بشر پایبند باشد.

نشست ویژه شورای امنیت درباره وضعیت افغانستان امروز چهارشنبه برگزار شده است.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید