افزایش معاش امتیازی برای مقام‌ها و اداره‌های طالبان

۱۴۰۱/۱/۲۹

کابینه طالبان، کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات را موظف ساخته که به افزایش معاش‌ امتیازی وزارتخانه‌ها و ادارات طالبان توجه کند. این کمیسیون برای روسای مرکزی و ولایتی همه وزارت‌ها و ادارات طالبان، علاوه بر معاش ماهانه ۲۰ هزار افغانی، مدد معاش امتیازی هم در نظر گرفته است.

کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات معاونیت اداری ریاست الوزرای طالبان در مکتوبی افزایش معاش را در دو بخش درجه بندی کرده است. نظر به تصمیم این کمیسیون، برای رؤسای مرکزی و ولایتی همه وزارت‌ها و اداره‌های مستقل علاوه بر معاش اصلی ۲۰ هزار مدد معاش امتیازی در نظر گرفته شده است.

این کمیسیون می‌افزاید، در همه ولایات برای آمریت‌های مستقل همه وزارت‌ها و اداره‌های مستقل علاوه بر معاش اصلی، ۱۵ هزار افغانی به حیث مدد معاش در نظر گرفته شود.

رؤسا و آمرین که نظر به لزوم دید وزیر یا رئیس اداره خود معاش امتیازی (ان تی ای) دارند، از مدد معاش برخوردار نمی‌شود.

این نامه از سوی چند وزیر کابینه طالبان به شمول رئیس عمومی اداره امور، معاون اداری رئیس‌الوزرا، سرپرست وزارت مالیه و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امضا شده است.

این تصمیم درباره افزایش سهم معاش‌های امتیازی وزارت‌ها و اداره‌های مستقل در حالی گرفته شده که بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، بسیاری از کارمندان حکومت ماه‌ها معاش خود را دریافت نکرده‌اند و شماری هم معاش‌شان بسیار اندک شده است. علاوه بر این، طالبان یکی از دلیل‌های بسته ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را نیز مشکلات مالی عنوان کرده‌اند، اما تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفته است که در صورت بازگشایی مکاتب برای دختران، امریکا تمام معاشات معلمان را پرداخت خواهد کرد.

خبرها
خبرها
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید