طالبان برای متقاضیان بالاتر از ۱۵سال پاسپورت ۱۰ ساله توزیع می‌کند

۱۴۰۱/۱/۲۹

ریاست پاسپورت طالبان می‌گوید به‌ خاطر کاهش ازدحام، به متقاضیان بالاتر از ۱۵ سال پاسپورت ده‌ ساله توزیع می‌کند.

خبرگزاری باختر گزارش داد که متقاضیان پایین‌تر از ۱۵ سال می‌توانند پاسپورت ۵ ساله دریافت کنند.

پیش از این مدت پاسپورت اختیاری بود که برای ۳، ۵ و ۱۰ سال توزیع می‌شد.

طالبان در مورد اجباری بودن و همچنین هزینه‌های پاسپورت ده ساله جزئیات ارائه نکرده است.

در حال حاضر قیمت پاسپورت پنج‌ ساله ۷۵۰۰ افغانی و ده ساله آن ۱۰هزار افغانی تعیین شده است.