یوناما: خبرنگاران افغانستان روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از مشکلات دارند

۱۴۰۱/۱/۳۰

یوناما می‌گوید خبرنگاران افغانستان با وجود روایت‌های تکان‌دهنده‌ای از مشکلات، در مواجهه با چالش‌های متعدد عزم و اراده دارند.

مته نودسن، معاون یوناما دیروز هنگام بازدید از «تلویزیون یک» در کابل گفته است هر اقدامی برای محدود کردن رسانه‌های آزاد در افغانستان باید متوقف شود.

نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از جامعه جهانی خواسته است که در حمایت از رسانه‌های افغانستان ثابت ‌قدم بماند.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، محدودیت‌های شدید و بی‌سابقه‌ای بر نشرات رسانه‌ها وضع کرده‌ و شماری زیادی از رسانه‌های مستقل تعطیل و هزاران خبرنگاران از کشور فرار یا وظایف شان را از دست داده‌اند.