سیگار: بحران بشری در افغانستان وخیم‌تر می‌شود

۱۴۰۱/۲/۱۴

بازرس ویژه امریکا برای افغانستان در تازه ترین گزارش خود می‌گوید که ۷۰ درصد خانواده‌های افغان توانایی تامین نیازهای اولیه غذایی را ندارند.

در این گزارش پیش بینی شده که خشکسالی شدید و تاثیرات جنگ اوکراین بر نرخ مواد غذایی و مواد سوختی، وضعیت بشری را در افغانستان وخیم‌تر می‌کند.

سیگار در افغانستان حضور ندارد و این گزارش خود را بر اساس آمار و تحقیقات نهادهای دولتی امریکا و سازمان‌های بین المللی مانند ملل متحد تهیه کرده است که روز سه شنبه منتشر کرد.

سیگار در این گزارش می‌گوید که بحران کنونی با کاهش کمک‌های بین المللی به افغانستان مرتبط است. به گفته این اداره، دستکم ۲۲ میلیون افغان به کمک‌های عاجل غذایی نیاز دارند. تقریباً، ۷۰ درصد خانواده‌های افغان به علت کاهش عواید، از تامین نیازهای اولیه خود ناتوان اند.

در گزارش آمده است: «در شش ماه آینده، سازمان‌های خیریه پیش بینی می‌کنند که میزان کمبود غذایی، خشکسالی و شیوع امراض ساری افزایش پیدا خواهد کرد و این وضعیت مناطق شهری را نیز متاثر خواهد ساخت. خشکسالی بی سابقه...معضل کمبود غذا را بدتر خواهد کرد.»

سیگار به گزارش‌های اخیر سازمان جهانی غذا ملل متحد اشاره می‌کند که پیامدهای جنگ اوکراین که یکی از بزرگترین تولیدکنندگان غله در جهان است، تهدیدی برای دسترسی مردم به غذا در افغانستان است. همچنان، این جنگ نرخ مواد سوختی و دیگر کالاهای ضروری را در افغانستان و دیگر کشورها افزایش خواهد داد.

سیگار می‌افزاید که با وخیم شدن وضعیت بشری در افغانستان احتمال پیوستن افراد به داعش بالا خواهد رفت.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید