رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید نگران است که ولادیمیر پوتین در جنگ اوکراین گیر کرده و راهی برای خروج از این جنگ نداشته باشد.

جو بایدن گفت:پوتین به ‌اشتباه تصور کرد با حمله به اوکراین، اتحاد ناتو و اتحادیه اروپا را در هم می‌شکند اما آمریکا و کشورهای اروپا در حمایت از اوکراین متحد شدند