وزیران خارجه گروه ۷: وضع محدودیت بر زنان افغان باعث انزوای بیشتر طالبان می‌شود

۱۴۰۱/۲/۲۲

وزرای خارجه گروه ۷ روز پنجشنبه با نشر یک اعلامیه‌ مشترک، «شدیدترین مخالفت» خود را باافزایش محدودیت‌ها بر زنان و دختران در افغانستان ابراز کردند.

آنان هشدار دادند که این اقدامات، گروه طالبان را در سطح بین‌المللی «بیشتر منزوی» می‌کند.

وزرای خارجه ۷ کشور صنعتی جهان از طالبان خواستند تا «فوراً گام‌هایی برای رفع محدودیت‌ها بر زنان و دختران بردارد، به حقوق انسانی آنها احترام کند و انتظارات افغان‌ها و جهان را برآورده سازد.»

در این اعلامیه‌ وزرای خارجه کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، بریتانیا و امریکا آمده است که آزادی بیان و حضور و اشتراک زنان و دختران در جامعه «برای صلح بلندمدت، ثبات و توسعه کشور حیاتی است.»

در این اعلامیه‌ با اشاره به فرمان اخیر طالبان در مورد حجاب زنان و مجازات اعضای خانواده آنان آمده است: «ما تحمیل این دستورات را که به شدت مشارکت کامل و برابر نیمی از جمعیت کشور را محدود می‌کند، محکوم می‌کنیم.»

پیشتر، توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در افغانستان، به خبرگزاری فرانس‌پرس گفت که عدم بازگشایی مکاتب دخترانه، «شک و تردیدها در باره قابل اعتماد بودن طالبان در نزد ما ایجاد کرده است».

هفته گذشته طالبان فرمان رعایت حجاب مورد این گروه از سوی زنان افغان را صادر کرد. براساس این فرمان، زنانی که حجاب مورد نظر طالبان را رعایت نکنند تنبیه خواهند شد.

دو ماه پیش، با آغاز سال تعلیمی و چند ساعت پس از بازگشایی مکاتب در سطح کشور طالبان اعلام کرد که تا زمان نامعلومی درواز‌ه‌های مکاتب متوسطه بر روی دختران بسته خواهد ماند.

خبرها
زمین: قدرت سیاره
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید