بانک مرکزی تحت کنترل طالبان: سیستم بانکداری متعارف را به بانکداری اسلامی تبدیل می‌کنیم

۱۴۰۱/۳/۸

بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان قرار دارد می‌گوید که سیستم بانک‌داری متعارف در این کشور را به سیستم بانک‌داری اسلامی تبدیل می‌کند.

معاون این بانک گفته است که بانکداری اسلامی کشور رو به‌ رشد است وانتظار می‌ود به زودی سیستم بانکداری متعارف به بانک‌داری اسلامی تبدیل شود.

این موضوع در نشست " بورد نظارت شرعی" بانک مرکزی طالبان مطرح شده است.

خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است به نقل از عبدالقدیر احمد، معاون دوم بانک مرکزی طالبان نوشته است: "کار روی تغییر بانک‌داری متعارف به بانک‌داری اسلامی جریان دارد که در نتیجه بانک‌داری اسلامی در کشور بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت و مردم با اطمینان کامل در آن سرمایه‌گذاری خواهند کرد."

برخی از آگان اقتصادی به این باورند که تغییر سیستم متعارف بانکی به بانکداری اسلامی، بانک‌های تجارتی کشور را با چالش جدی روبه‌رو می‌کند.

پس از سقوط نظام جمهوری، اعمال محدودیت جهانی بر بانک‌های کشور، بسیاری از بازرگانان دسترسی به انتقال و دریافت پول از طریق بانک را ندارند.

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید