وزارت دفاع هند می‌گوید به‌دنبال استخدام نیروی جوان‌تر است

۱۴۰۱/۳/۲۴

ارتش هند می‌گوید که در حال بازنگری فرایند استخدام برای پرسنل پایین‌تر از درجه افسری است و هدف آن استقرار نیروهای جوان‌تر در خط مقدم نبرد است.

هند که با پاکستان در کشمیر و در ارتفاعات هیمالیا با چین درگیر است، با حدود ۱.۳۸ میلیون نیروی مسلح یکی از بزرگترین ارتشهای جهان را دارد.

ارتش، نیروی دریایی و هوایی هند به طور جداگانه سربازان را استخدام می‌کنند و این سربازان معمولاً برای مدت ۱۷ سال وارد خدمت می شوند.

اما بر اساس سیستم جدید، مردان و زنان بین ۱۷ و نیم تا ۲۱ سال جذب نیروهای مسلح خواهند شد که بسیاری از آنها حداکثر برای مدت چهار سال خدمت خواهند کرد.

وزارت دفاع هند گفت که در مجموع ۴۶ هزار سرباز امسال با قراردادهای چهار ساله استخدام خواهند شد.

جنرال مانوج پانده، فرمانده ارتش هند می‌گوید که میانگین سنی خدمت در ارتش از ۳۲ به ۲۶ سال کاهش می یابد.

تازه‌ترین خبرها

خبرها
بحث روز
نگاه روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید