امیرزی سنگین، وزیر سابق مخابرات به دعوت طالبان به افغانستان بازگشت

۱۴۰۱/۳/۲۹

امیرزی سنگین، وزیر سابق مخابرات و جنت فهیم، رئیس اسبق شرکت افغان تیلی کام عصر روز شنبه به دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند.

امیرزی سنگین برای پنج سال در حکومت حامد کرزی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بود. او از بازگشت به کابل ابراز خوشحالی و از دعوت طالبان قدردانی کرده است.

در روزهای اخیر شماری دیگر از مقام‌های سابق حکومت نیز به دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند.

فاروق وردک، وزیر سابق معارف، صدیق چکری، وزیر سابق حج و اوقاف و امان‌الله غالب، رئیس پیشین شرکت برشنا از افرادی اند که در روزهای گذشته به کابل برگشته‌اند.

گفت‌وگوی ویژه
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید