دادگاه عالی امریکا در حکمی پایان خودخواسته بارداری را لغو کرد

۱۴۰۱/۴/۳

دادگاه عالی امریکا پس از ۵۰ سال حکم تاریخی در خصوص به رسمیت شناختن حق زنان در قانون اساسی برای پایان خودخواسته بارداری را لغو کرد.

اکنون قدرت تصمیم‌گیری درباره حق پایان دادن خودخواسته به بارداری به ایالت‌ها واگذار می‌شود که می‌تواند منجر به محدودیت شدید یا ممنوعیت این حق شود.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید