سازمان جهانی صحت از احتمال شیوع ابله میمون در میان گروه‌های آسیب‌پذیر ابراز نگرانی کرد

۱۴۰۱/۴/۸

رئیس سازمان جهانی صحت می‌گوید که «شیوع دوامدار» ابله میمون در سطح جهان خطر مصاب شدن گروه‌های آسیب‌پذیر مانند زنان حامله، کودکان و افرادی با سطح پایینی ایمنی را افزایش می‌دهد.

تدروس آدهانوم گبریاسوس از مصاب شدن کودکان به این ویروس در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا خبر داد.

به نقل از رویترز، گبریاسوس با توجه به سرایت این بیماری در بسیاری از کشورهای جهان، از حکومت‌ها خواست تا میزان تست شهروندان را برای پیشگیری از شیوع هرچه بیشتر این ویروس افزایش دهند.

او روز چهارشنبه در یک نشست معلوماتی در ژنو گفت: «من در مورد شیوع پیوسته این ویروس نگران هستم. زیرا، نشان می‌دهد که جای خود را در اجتماعات باز کرده و می‌تواند در میان گروه‌های آسیب پذیر مانند کودکان، زنان حامله و افرادی با سیستم ایمنی پایین رخنه کند.»

آمار سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته بیش از ۳۴۰۰ مورد ابله میمون در کشورهای عمدتاً اروپایی شناسایی شده و ۱ نفر نیز در اثر آن فوت کرده است.

با این حال، این سازمان هفته گذشته گفت که ابله میمون هنوز به یک تهدید فوری صحی تبدیل در جهان نشده است.