رئیس جمهور تاجیکستان:طالبان سیاست تهاجمی تبعیض آمیز علیه اقوام را دنبال می‌کند

۱۴۰۱/۴/۳۰

رئیس جمهور تاجیکستان روز پنجشنبه ۳۰ سرطان در نشست سران کشورهای آسیای میانه در قرقیزستان گفت طالبان به رغم وعده‌هایی که داده‌اند مخالف تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان هستند. امامعلی رحمان افزود طالبان سیاست تهاجمی تبعیض آمیز علیه اقوام مختلف افغانستان را دنبال می‌کند.

نشست مشورتی رهبران پنج کشور آسیای میانه در شهر چولپان آتا در قرقیزستان برگزار شده است.

این نشست چهارمین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه است. اولین اجلاس سران کشورهای آسیای میانه در ماه مارچ سال ۲۱۸ در شهر نورسلطان قزاقستان، دومین نشست در نوامبر ۲۰۱۹ در شهر تاشکند ازبکستان و سومین دور این نشست در آگست سال ۲۰۲۱ در ترکمنستان برگزار شد.

پیش از آغاز چهارمین نشست، سران کشورها به وزارت‌های خارجه خود دستور دادند تا کار توافق بر سر پیش نویس نقشه راه توسعه همکاری‌های منطقه‌ای ۲۰۲۲-۲۰۲۴ را آماده کنند.

رهبران کشورهای آسیای میانه می‌گویند در سال جاری مهمترین موضوع دوستی و همکاری و ثبات در منطقه است.

بیشتر این کشورها با تحولاتی که در افغانستان پیش آمده، نگران نفوذ افراط گرایان به آسیای میانه هستند.

مقامات این کشورها پیشتر گفته بودند که تشکیل حکومت فراگیر با حضور تمام اقوام می‌تواند زمینه‌‌ای برای ثبات افغانستان باشد.

اما رئیس جمهور تاجیکستان در نشست امروز گفت بر خلاف وعده‌ها و گفته‌های طالبان، رهبری این گروه به هر طریق ممکن از ایجاد یک حکومت فراگیر با مشارکت گسترده تمامی نیروهای سیاسی و قومی جلوگیری می‌کند.

آقای رحمان افزود طالبان برای متقاعد کردن جامعه جهانی به مشروعیت قدرت خود و تضمین امنیت شهروندان گامی برنداشتند و حل مسائل اجتماعی و اقتصادی در این کشور همچنان یک چالش است.

در نشست امروز قاسم جومارت توکایف، سدیر جپاروف، سردار بردی محمداف و شوکت میرضیایف، روسای جمهور قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز حضور داشتند.