طالبان از بازگشت رئیس سابق اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت پیشین به کابل خبر دادند

۱۴۰۱/۵/۱۲

طالبان می‌گویند احمد راشد طوطاخیل، رئیس سابق ادارۀ تنظیم امور زندان‌های حکومت پیشین به دعوت این گروه به کابل بازگشت.

در زمانی که راشد طوطاخیل مسئولیت امور زندان‌ها را بر عهده داشت، هزاران زندانی طالبان از زندان‌های دولت آزاد شدند. او بعداً بنابر اتهاماتی به دادستانی معرفی شد.

احمد راشد طوطا خیل در سال ۱۳۹۸ رئیس اداره تنظیم امور زندان‌ها تعیین شد. پس از امضای توافقنامه دوحه میان طالبان و امریکا، اداره تنظیم امور زندان‌ها از رهایی هزاران زندانی طالبان خبر داد.

در سال ۱۳۹۹، دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که احمد راشد طوطاخیل به دلیل برخی اتهام‌ها برای تحقیق احضار شده است.

آن زمان، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل گفت که احمد راشد طوطا خیل «غرض تعقیب عدلی به سارنوالی افغانستان معرفی شده ‌است و موضوع تحت تعقیب سارنوالی قرار دارد.»

بر اساس توافقنامه دوحه، حکومت افغانستان و طالبان برای آغاز و موفقیت گفتگوهای صلح بین‌افغانی باید هزاران زندانی را تبادله می‌کردند. طبق این توافق حکومت پیشین افغانستان باید پنج‌هزاز زندانی طالبان را آزاد می‌کردند و طالبان هم یک‌هزار سرباز دولتی را رها می‌کردند.

در جریان مذاکرات صلح بین‌افغانی در دوحه، پایتخت قطر، اداره تنظیم امور زندان اعلام کرد به استثنای شماری از زندانیان خطرناک طالبان، دیگر زندانیان طالبان را آزاد کرده است.

جهان‌نما
خبرها
نوای همسایه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید