گروهی از زنان معترض افغانستان: طالبان یک گروه تروریستی اند، آنها را تطهیر نکنید

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۴

گروهی از زنان معترض می‌گویند: "ایالات متحده و جهان با تروریسم بازی‌های چند بعدی می‌کند. چنانچه یکی را در کابل حاکم می‌سازد و دیگری را هدف حملات هوایی قرار می‌دهد."

این زنان می‌گویند‎ القاعده و طالبان‎ هر دو گروه ترویستی اند و نباید آنها را به دو دسته تروریست خوب و بد تقسیم کرد.

این زنان با برگزاری یک حرکت نمادین در محوطه بسته‌ای همزمان در کابل و پاکستان از جامعه جهانی پرسیده است که چرا به کسانی که در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارند، به طور پیوسته فرش سرخ هموار می‌کنند و از آنها در شهرهای خود میزبانی می‌کنند.

این زنان همزمان با ۱۵ اگست، یک ساله‌گی ورود طالبان به کابل گفته‌اند که طالبان یک گروه تروریستی و تهدیدی برای بشریت است.

جهان‌نما
خبرهای ساعت ۱۰ شب
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید