مکنزی:بایدن ارزیابی ارتش از سقوط سریع حکومت افغانستان را نادیده گرفت و نیروها را خارج کرد

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۰۶

جنرال کنت مکنزی، فرمانده پیشین سنتکام به فاکس نیوز گفت ارزیابی پنتاگون پیوسته این بود که حکومت افغانستان با خروج نیروهای امریکایی سریعاً سقوط می‌کند. اما، بایدن به رغم آگاهی از آن، دستور خروج تمام نیروها را داد و مدعی شد که حکومت از خود در برابر طالبان محافظت می‌تواند.

از نظر مکنزی، امریکا با حفظ نیروهای محدود می‌توانست جلو پیشروی طالبان را بگیرد و حکومت تحت حمایت خود را در کابل حفظ کند.

او گفت: «موضع سنتکام و نیروهای تحت امر ما در افغانستان این بود که اگر برویم، آنها سقوط می‌کنند. سقوط سریع حکومت ما را شگفت‌زده نکرد.»

جنرال مکنزی افزود که مطمین است جو بایدن ارزیابی‌های پنتاگون از وضعیت حکومت و نیروهای مسلح افغانستان را قبل از سقوط دیده بود، اما موضوع سوال برانگیز برای او این است که چرا بایدن به رغم این ارزیابی‌ها، رسماً اعلام کرد حکومت افغانستان از خود دفاع کرده می‌تواند و طالبان قادر به شکست سریع آن نیستند.

پس از این که حکومت بایدن تاریخ خروج نیروهای امریکایی را از افغانستان مشخص کرد، مکنزی، فرمانده وقت سنتکام، در ماه ثور ۱۴۰۰ گفت که بعد از خروج امریکا، حکومت افغانستان به حمایت خارجی نیاز دارد، در غیر آن «سقوط خواهد کرد.»

اشرف غنی، رئیس جمهور وقت، در واکنش به این ارزیابی گفته بود که نیروهای مسلح افغانستان توان مبارزه مستقل با طالبان را دارند.

خبرها
آنجا که نور می‌درخشد
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید