سفارت قطر در کابل: علیه نهادهایی که ادعای تسهیل ویزای این کشور را دارند اقدام می‌کنیم

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

سفارت قطر در کابل در اعلامیه‌ای به نهادها و افرادی که ادعای ارائه خدمات از جمله تسهیل صدور ویزای این کشور را دارند، هشدار داد.

در اعلامیه آمده است که این سفارت تنها نماینده کشور قطر در افغانستان است و تمام اجراات مربوط به این کشور تنها توسط این سفارت در کابل انجام می‌شود.

سفارت قطر روز شنبه ۱۲سنبله، در این اعلامیه تاکید کرده که علیه هر نهاد و فردی که ادعای نمایندگی از این کشور را دارند، اقدام قانونی خواهد کرد.

سفارت قطر از نهاد یا فردی که ادعای ارائه خدمات کنسولی این کشور را دارند، نام نبرده است.

در سال‌های اخیر، شماری از شرکت‌های خصوصی در کابل خدمات تسهیل ویزای برخی از کشورها را انجام می‌دادند.

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید