سونیا آژمان، شاعر اهل افغانستان برای دومین روز پیهم برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان، در شهر دینمووین امریکا دست به اعتراض زد.

خانم آژمان به افغانستان اینترنشنال گفت که در روزهای آینده هم به خیابان می‌رود و برای آزادی زنان افغانستان و توقف نسل‌کشی هزاره‌ها شعار می‌دهد.

خانم آژمان به افغانستان اینترنشنال گفت با دیدن هر روزه کشتار تصمیم گرفت دست به اعتراض بزند.

او گفت: "هر بار که مساله بستن دروازه‌های مکاتب مطرح می‌شود، من به یاد خواهرهای کوچکم می‌افتم که از مکتب بازماندند و اکنون در ایران در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند."

او گفت: "وقتی نام طالبان را می‌شنوم به یاد روزی می‌افتد که با دستان خالی از کشورم آواره شدم و به اینجا آمدم."

خبرها
خبرها
خبرها

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید