گروه‌هایی از زنان با شعار "درس، بی‌ترس" در نزدیکی چند مکتب در شهر کابل تجمع کردند

شنبه ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

روز شنبه گروه‌هایی از زنان در نزدیکی چند مکتب در نقاط مختلف شهر کابل گردهم آمدند و با شعار "درس بی‌ترس" بر بسته ماندن دروازه مکاتب دخترانه در افغانستان اعتراض کردند. تصاویر به دست آمده تجمع زنان در نزدیکی لیسه الفتح در مکروریان و لیسه ملکه ثریا در تایمنی شهر کابل را نشان می‌دهد.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید