گروهی از زنان بار دیگر در شهر کابل تظاهرات کردند

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۰۳

گروهی از زنان در شهر کابل بار دیگر به خیابان آمدند و تظاهرات کردند.

این زنان صبح روز پنج‌شنبه با شعار" زن، زندگی و همبستگی"خواهان تامین حقوق زنان و مشارکت آنان در جامعه شده‌اند.

این زنان می‌گویند که بدون مشارکت فعال زنان هیچ جامعه‌ای به پیشرفت نمی‌رسد.

زنان معترض همچنین تاکید کرده اند تا زمانی که حقوق زنان افغانستان رعایت نشود دست از اعتراض و مبارزه بر نخواهند داشت.

طالبان در یک سال گذشته محدودیت‌های شدیدی بر زنان وضع کرده اند.

در این مدت اما زنان افغانستان بارها به جاده‌ها بر آمدند و در برابر نقض حقوق بشری خود اعتراض کردند.

طالبان نه تنها که به خواست زنان معترض پاسخ نداده بلکه شماری زیادی از آنها را بازداشت و لت وکوب کرده اند.

جهان‌نما
گفت‌وگوی ویژه
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید