طالبان یک ملای هزاره را معین وزارت شهرسازی تعیین کرد

پنجشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۰

طالبان از تعیین شیخ مدار علی بامیانی به عنوان معین وزارت شهرسازی این گروه خبر داد.

اداره امور طالبان در خبرنامه‌ گفت که شیخ مدار علی بامیانی بر اساس حکم ملاحسن آخند معین امور شهری تعیین شده است.

آقای بامیانی دومین هزاره است که در حکومت طالبان به عنوان معین وزارت تعیین می‌شود.

پیش از این، طالبان عبدالطیف نظری یک شهروند دیگر هزاره را معین وزارت اقتصاد معرفی کرده بود.

مولوی عبدالسلام حقانی، معاون ریاست عمومی اداره امور طالبان روز پنجشنبه در مراسم معرفی آقای بامیانی گفته است که «او شخص با تجربه، دانشمند و وطن‌دوست است و می‌تواند مسئولیت خود را به صورت درست» انجام دهد.

این مقام طالبان تمام اقوام افغانستان را برادر خوانده گفته است «مصالح کشور در آن است که همه دست به دست هم داده و به‌خاطر پویایی کشور کار کنیم.»

طبق خبرنامه طالبان، شیخ مدار علی بامیان در مراسم معرفی خود گفته است که «با رعایت تمام اصول شرعی برای همه مردم افغانستان به صورت یکسان کار می‌کند.»

شیخ مدار علی بامیانی یک ملا است و تحصیلات تخصصی و تجربه مدیریتی ندارد. او از افراد نزدیک به طالبان است و در جریان یک سال گذشته زیر عنوان نمایندگان جامعه هزاره و شیعه با مقامات طالبان دیدارهای داشته است.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان، زنان و شماری از اقوام از جمله هزاره‌ها را از نهادهای دولتی حذف کردند.

طالبان متهم است که قدرت سیاسی را انحصار کرده و دیگر گروه‌های قومی و اجتماعی را از نهادهای رسمی حذف کرده است.

خبرها
زیباترین چشم‌اندازهای جهان: آمازون
سفیران - فصل پنجم (آلمان)

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید