در اعتراض به محدودیت‌های طالبان؛ شماری از زنان افغانستان در لندن تظاهرات کردند

شنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲

شماری از زنان افغانستان در مقابل ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن، در اعتراض به وضعیت زنان در کشور دست به تظاهرات زدند.

تصاویر ارسالی به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که معترضان شعارهایی علیه طالبان سر می‌دهند.

این زنان خواهان برابری و حق آموزش برای دختران شدند.

خبرها
جهان‌نما
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید