حمله افراد مسلح به یک مهمانخانه شهروندان چینی در کابل

دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

سخنگوی پولیس طالبان در کابل به افغانستان اینترنشنال تایید کرد که گروهی از مردان مسلح، روز دوشنبه به یک هتل در شهر نو کابل حمله کردند.

تصاویری از انفجار و تیراندازی از محل حادثه منتشر شده است.

یک رسانه‌ چینی هم گزارش داده است که این مهمانخانه محل اقامت شهروندان چین بوده است.

نیم‌روز دوشنبه ویدیوهایی از تیراندازی و انفجار در مرکز کابل به افغانستان اینترنشنال رسید.

در برخی از این ویدیوها چند مرد در حال پایین پریدن از پنجره یک ساختمان بلندمنزل دیده می‌شوند.

تصاویر دیگر نشان می‌دهد که شعله‌های آتش از پنجره‌های این ساختمان زبانه می‌کشد.

سفیر چین روز پیش از این حمله در دیدار با مقام‌های طالبان،‌ از آنچه امنیت سراسری در افغانستان خوانده بود، تشکر کرد.

عشق و ایمان در هند
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید