آلمان به ۵ هزار زن افغان در بیرون از افغانستان بورسیه می‌دهد

سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان اعلام کرد که این کشور زمینه تحصیل ۵ هزار زن افغان را که از ترس طالبان به کشورهای بنگلادیش، قیرغیزستان و پاکستان رفته‌اند، در این کشورها را مساعد می‌کند.

این برنامه حدود هفت میلیون یورو هزینه دارد که از سوی حکومت آلمان پرداخته می‌شود.

وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در وبسایت خود نوشته است که سیاست طالبان نه تنها زنان را تحقیر می‌کند که برای توسعه افغانستان نیز مضر است. در وبسایت آمده است: «محروم کردن نیمی از جمیعت از آموزش این کشور را از فرصت‌ها محروم می‌کند. بدون زنان تحصیلکرده هیچ راهی برای رهایی از گرسنگی و فقر وجود ندارد.»

طبق این برنامه، آلمان در بنگلادیش بورسیه‌های لیسانس در دانشگاه آسیایی زنان در شهر چیتاگانگ اعطا می‌کند. در قیرغزستان دانشجویان زن در دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی در شهر بشکیک برای دو سال حمایت مالی می‌شوند. و در پاکستان بورسیه‌های چهارساله لیسانس و دو ساله ماستری عمدتاً برای پناهجویان زن افغان داده خواهد شد.

این بورسیه‌ها از طریق سازمان‌های همکار دولت آلمان مانند کمشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان، دانشگاه آسیایی برای زنان و دانشگاه آمریکایی آسیای مرکزی اعطا خواهند شد.

خبرها
جهان‌نما
بحث روز

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید