وزیر خارجه امریکا:برای همه افغان‌ها دسترسی برابر و بدون مانع به آموزش با کیفیت می‌خواهیم

چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

وزیر خارجه امریکا می‌گوید جهان امسال روز جهانی آموزش را به زنان و دختران افغانستان اختصاص داد که آنها از این حق انسانی خود توسط طالبان محروم شده‌اند.

انتونی بلینکن در توییتی نوشت:"ما در کنار شما استیم وبرای همه افغان‌ها دسترسی برابر و بدون مانع به آموزش با کیفیت را می‌خواهیم."

امسال از ۲۴ جنوری، روز جهانی آموزش، در حالی گرامی داشت می‌شود که دروازه مکتب و دانشگاه به روی دختران در افغانستان بسته است.

کشورها و سازمان‌های بین‌المللی پیام‌های زیادی فرستادند و خواهان برداشتن محدودیت بر آموزش دختران در افغانستان شدند.

با این حال انتظار شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران از جامعه جهانی اینست که اقدام‌های عملی روی دست گیرد و فشار بر طالبان را بیشتر کنند.

وادی رقابت
قمرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید