صدر اعظم آلمان می‌گوید در افغانستان و ایران، زنانی که برای دفاع از حقوق خود مبارزه می‌کنند، با مخالفت‌های شدیدی روبرو هستند.

به گفته اولاف شولتس این زنان بخاطر رسیدن به حقوق‌شان حتی زندگی خود را به خطر می‌اندازند و «این نابخشودنی است.»

آقای شولتس روز دوشنبه در توییتی که در آستانه ۸ مارچ، روز جهانی همبستگی زنان جهان منتشر کرده، نوشته است که آلمان با صراحت در کنار کسانی است که از حقوق بشر و حقوق زنان دفاع می‌کنند.

عشق و ایمان در هند
بحث روز
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید